Home Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Realizowane przez Dawtona


Projekt:

Opracowanie nowej, innowacyjnej technologii produkcji keczupu o znacznie poprawionych walorach odżywczych, obniżonej zawartości cukru i soli oraz zmniejszonej kwasowości ogólnej z jednoczesnym wydłużeniem terminu przydatności do spożycia.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii produkcji keczupu. Wdrożenie opracowanej technologii z uwzględnieniem wyników badań nad nową recepturą keczupu, umożliwi wprowadzenie na rynek innowacji produktowej. Będzie to wysokiej jakości wyrób o podniesionych walorach odżywczych, ograniczonej zawartości cukru i soli, obniżonej kwasowości ogólnej, na bazie naturalnych składników, o istotnie przedłużonym terminie przydatności do spożycia. Jednocześnie w ramach Projektu Spółka stworzy innowacyjne, prośrodowiskowe opakowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Wartość projektu

258 528 65,30 zł


Dofinansowanie:

106 757 72,64 zł