Kontakt

DAWTONA SP. Z O.O.

ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie k. Warszawy 
e-mail: dawtona@dawtona.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000652355
NIP: 118 213 59 17
Kapitał zakładowy: 304 960 000,00 zł

Fax: (22) 731 54 13 - Sekretariat 

Fax: (22) 731 54 33 - Dział Handlowy

Sekretariat: (22) 731 54 11

Dział Exportu: (22) 731 54 94

Dział Handlowy: (22) 731 54 32 

dzialhandlowy@dawtona.pl

Dział Informatyczny: (22) 731 54 12

Dział Księgowości: (22) 731 54 49

Dział Kontroli Jakości: (22) 731 54 66

Dział Marketingu:

marketing@dawtona.pl

Dział Rekrutacji: (22) 731 54 68

rekrutacja@dawtona.pl

Dział Sprzedaży: (22) 731 54 24

Dział Transportu: (22) 731 54 57 (58)

transport@dawtona.pl

Dział Utrzymania Ruchu: (22) 731 54 39

Dział Zakupów: (22) 731 54 44

zaopatrzenie@dawtona.pl

Flota Samochodowa: (22) 731 54 97

Zakład Produkcyjny w Błoniu

ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie k. Warszawy 
tel. (22) 731-54-00

e-mail: dawtona@dawtona.pl

Zakład Produkcyjny w Lesznie

ul. Lipowa 5
05-084 Leszno
tel. (22) 725-80-14 

e-mail: leszno@dawtona.pl

Zakład Produkcyjny w Lipnie

ul. Wojska Polskiego 12
87-600 Lipno
tel. (54) 287-27-45 

e-mail: lipno@dawtona.pl

Facebook