Kontakt

DAWTONA SP. Z O.O.

ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie k. Warszawy 
e-mail: dawtona@dawtona.pl

Sekretariat: (22) 731 54 11

Fax: (22) 731 54 13 

 

Dział Handlowy:

(22) 731 54 32 

Fax: (22) 731 54 33

dzialhandlowy@dawtona.pl

 

Dział Sprzedaży: 

(22) 731 54 24

 

Dział Exportu:

(22) 731 54 94

exportsales@dawtona.pl 

 

Dział Zakupów:

(22) 731 54 44

zaopatrzenie@dawtona.pl

 

Dział Rekrutacji:

(22) 731 54 68

rekrutacja@dawtona.pl

 

Dział Marketingu:

marketing@dawtona.pl

 

Dział Transportu:

(22) 731 54 57 (58)

transport@dawtona.pl

 

Dział Utrzymania Ruchu:

(22) 731 54 39

 

Dział Informatyczny:

(22) 731 54 12

 

Dział Księgowości:

(22) 731 54 49

 

Dział Kontroli Jakości: 

(22) 731 54 66

 

Flota Samochodowa:

(22) 731 54 97

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000652355
NIP: 118 213 59 17
Kapitał zakładowy: 304 960 000,00 zł

 

Zakład Produkcyjny w Błoniu

ul. Bieniewicka 52
05-870 Błonie k. Warszawy 
tel. (22) 731-54-00

e-mail: dawtona@dawtona.pl

Zakład Produkcyjny w Lesznie

ul. Lipowa 5
05-084 Leszno
tel. (22) 725-80-14 

e-mail: leszno@dawtona.pl

Zakład Produkcyjny w Lipnie

ul. Wojska Polskiego 12
87-600 Lipno
tel. (54) 287-27-45 

e-mail: lipno@dawtona.pl

Facebook