Aktualności

Powrót do aktualności

Oświadczenie Zarządu dot. sytuacji w Zakładzie Produkcyjnym w Lesznie

Błonie, dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Występując jako Wiceprezes firmy Dawtona Sp. z o.o., w związku z pojawiającymi się w sieci internetowej publikacjami oraz zapytaniami kierowanymi do Spółki w temacie zanieczyszczania ściekami działki rolnej sąsiadującej z naszym zakładem na terenie gminy Leszno oświadczam, co następuje:

Sezonowy zakład Spółki w Lesznie graniczy z terenami mieszkalnymi, rolniczymi oraz przemysłowymi, na których znajdują się zakłady przetwórcze innych podmiotów oraz ferma bydła.

W połowie sierpnia ruszyła sezonowa produkcja przetworów na bazie świeżej kukurydzy. W wyniku mycia surowca powstają organiczne wody popłuczne o charakterystycznym białym zabarwieniu, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska, ani dla życia i zdrowia ludzi.

W wyniku nagłej, nieoczekiwanej i niezależnej od Spółki awarii kolektora sieci kanalizacyjnej zaistniała konieczność przekierowania strumienia wód po płukaniu surowca na działkę będącą naszą własnością, objętą pozwoleniem na rolnicze wykorzystanie popłyczyn z mycia warzyw. Z powodu przedłużonego weekendu pomoc techniczną uzyskaliśmy w poniedziałek tj. 20.08.2018 r. Na pilne wezwanie stawiły się firmy serwisowe, mające za zadanie usunięcie awarii. W chwili obecnej sytuacja związana z odprowadzaniem wód z płukania warzyw z zakładu w Lesznie została opanowana i wdrożone zostały działania korygujące.

Chcemy podkreślić, że przekierowane na nieużytek rolny wody po płukaniu warzyw nie zawierały żadnych substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi, a ich skład jest znany i nadzorowany przez cykliczne badania laboratoryjne. Aby jednoznacznie wykazać brak zanieczyszczenia środowiska na polu w Lesznie, Spółka zleciła już zewnętrznemu akredytowanemu laboratorium dodatkowe kompleksowe badania wody i gleby w tym kierunku.

Z uwagi na zaniepokojone głosy społeczności lokalnej, której również jesteśmy częścią, podjęte zostały czynności mające na celu jak najszybsze usunięcie zgłaszanych niedogodności.

W chwili obecnej w Zakładzie Spółki w Lesznie prowadzone są czynności kontrolne przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Z poważaniem,

Wiceprezes Zarządu

Paweł Wielgomas

 

 

 

 

 

Facebook